Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tapéhຕາແປັຮta.pɛhNfireplacebếp lửaບ່ອນດັ່ວໄຟ, ເຕົາໄຟLev 6:10.
tapéh tapangຕາແປັຮ ຕາປາງta.pɛh ta.paːŋNPfireplacebếp núcເຕົາໄຟ
tapéh ũihຕາແປັຮ ອູ້ຍຮta.pɛh ʔuːjhNPfireplacebếp lửaເຕົາໄຟExo 9:8.
tapínຕາປິນta.pinadjflatbằng phẳngພຽງGen 13:10.
tapín tanáhຕາປິນ ຕານັຮta.pin ta.nahNPflat landbằng phẳng; đồng bằngທົ່ວພຽງ
tapín tandưoຕາປິນ ຕານເດືອta.pin tan.dɨ̤əADJPlevelbằng phẳng; đồng bằngລະດັບPsa 143:10.
tapín tanoahຕາປິນ ຕານ່າຮta.pin ta.na̤ːhADJPeven and flatbằng phẳngຮາບພຽງ
tapín-yayícຕາປິນ ຢາຢິກta.pin ja.jikADJPlevel, flatbằng phẳngລະດັບ,​ພຽງ
tapoangຕາປ່າງta.pa̤ːŋvgaze; look at, longingly look fordòm nhìnຈ້ອງເບິ່ງGen 18:2.
tapoang achỗnຕາປ່າງ ອາໂຈ້ນta.pa̤ːŋ ʔa.coːnVPlook upnhìn lên trờiເບິ່ງຂ້າງເທິງGen 15:5.
tapoâp ຕາເປີ່ບta.pɜ̤ːpvaccuse by association; be involvedbị liên quan; hệ lụyທັກທາຍ
tapoâtຕາເປີ່ດta.pɜ̤ːtNUMsixsáuຫົກGen 5;21.
tapôpຕາໂປບta.po̤ːpvpress togetherốp sátກົດລົງພ້ອມກັນ
tapỗngຕາໂປ້ງta.poːŋvcarry in one's arms, in the palm of one's handẵm, bồngຍົກຝ່າມືຂຶ້ນJhn 12:26.
taprĩhຕາປຣີ້ຮtaːpriːhvtrimcắt tỉaStory of the Boa Constricter 88.2.
tapuangຕາປວາງta.pṳaŋN(pig) troughmáng ຜ່ານGen 30:38.
tapulຕາປູລta.pṳːlNUMsevenbảyເຈັດGen 4:15.
tapul chítຕາປູລ ຈິດtaːpṳːl citNUM70bảy mươi
tapunຕາປູນta.pṳːnvfollowđi sau; theoຕິດຕາມJos 6:8-9.
tapũihຕາປູ້ຍຮta.puːjhvflick off; dust phủiຫຼົກອອກJob 20:7.
tapũih atĩຕາປູ້ຍຮ ອາຕີ້ta.puːjh ʔa.tiːVPrub hands togetherxoa tayຖູມືໃສ່ກັນ
tapưngຕາປືງta.pɨ̤ːŋvwear, carry on headđộiໃສ່ເຖິງຫົວ1 Sa 17:5.
tapưoຕາເປືອta.pɨ̤əv1mix two things togetherxáo trộn; trộn lẫnຜະສົມສິ່ງຂອງ ເຂົ້າກັນ,​ ປ່ຽນແປງຄຳ ເວົ້າຂອງ ຄົນອື່ນExo 23:8.2twist someone's wordsxáo trộn tiếng nói
tapứhຕາປຶຮtaːpɨhNlarge group quân đội