Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tabỡp tabéhຕາເບີ້ບ ຕາແບັຮta.bɜːp ta.bɛhNgreetsự chào hỏiກ່າວທັກທາຍPsa 21:3. Mat 5:47.
tabỡtຕາເບີ້ດta.bɜːtNstem of fruitcuống
tabŏ́ngຕາບັອໍງta.bɒŋvjoin togethernối lạiຈອດ
tabŏ́qຕາເບໍາະta.bɒʔvbegin; startbắt đầuເລີ່ມ, 1 Ki 6:1. 2 Ki 4:34. Ezk 9:5-6.
tabữຕາບື້ta.bɨːTIMafternoonchiều; tốiຕອນແລງExo 12:6.
tabữ háiຕາບື້ ໄຮta.bɨː hajTIMyesterday afternoonchiều hôm quaແລງວານນີ້
tabữ kếqຕາບື້ ເກະta.bɨː keʔTIMlater in the afternoonchiều nayຕອນແລງຈັກ ຫນ່ອຍExo 16 12.
tabữ maháiຕາບື້ ມາໄຮta.bɨː ma.hajTIMlast nightđêm quaຄືນນີ້
tabữ-bữຕາບື້­ບື້taːbɨː-bɨːTIMearly afternoonxế chiều
tacຕາກtaːkNironsắtເຫຼັກJob 41:27.
tac hớtຕາກ ເຮິດtaːk hətNPmagnetđá nam châmແມ່ເຫຼັກ
tac sôຕາກ ໂຊtaːk so̤ːNmetal chaingiây xích
tac tacotຕາກ ຕາກອດtaːk ta.kɔːtNPtongscái kẹpແໜບ
tacaiຕາກາຍta.kaːjNcrowbarxà bemgສະແລງ
tacarຕາກາຣta.kaːrvcrowgáyຂັນ (ໄກ່ຂັນ)Mat 26;75.
tacáhຕາກັຮta.kahvwork ground with an instrumentđâm; chẻຜ່າ; ສະຖານທີ່ເຮັດ ວຽກEzr 6:11. Pro 12:18.
tacáihຕາໄກຮta.kajhv1slash athúcຜ່າໃສ2write quicklyviết rất nhanhຂຽນໄວDan 5:5.
tacángຕາກັງta.kaŋv1cross overvượt quaຂ້າມJhn 3:3. 2more than normal thông suốt nhiều việcPro 21:30.
tacápຕາກັບta.kapvgrasp kẹpຫນີບ (ດ້ວຍແໜບ)1 Ki 7:49.
tacâlຕາເກິ້ລta.kɜladjmuddy; turpidđục nướcຂຸ່ນJob 6:16.
tacâl taiqຕາເກິ້ລ ຕາຍອ໌ta.kɜl taːjʔVPmuddy water becomes clearerhết đụcນ້ຳຂຸ່ນເລີ່ມໃສຂຶ້ນ
tacâtຕາເກິ້ດta.kɜtvlightthắpໃຕ້​ (ຟືນ, ໄຟ)1 Sa 3:3.
tachoâtຕາເຈີ່ດta.cɜ̤ːtadjfierce; rebellious; violentngười ác dữຮຸ່ນແຮງ1 Sa 25:3.
taclêhຕາເກຼຮta.kle̤ːhvmalignđộc hại; nói xấuໃສ່ຮ້າຍ
tacloanຕາກຼ່ານta.kla̤ːnadvquicklytốc độ nhanh chóngໄວ (ເວົ້າບໍ່ຄິດ)