Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tacualຕາກວາລta.kṳalNUMeighttámແປດGen 5:4.
tacưrຕາກືຣta.kɨ̤ːradjboisterous; noisyầm-ĩລັກໄລ່
tacưr-talứcຕາກືຣ­ຕາລຶກtaːkɨ̤ːr-ta.lɨkNPsound of a lot of noisetiếng động rất ầm-ĩ
tacứhຕາກຶຮta.kɨhvclimb mountainleo dốc núiປີນພູJos 10:36. 1 Sa 9:9-11.
tadáhຕາດັຮta.dah1DIRgo straight forwardđi đường băng ngangໄປຊື່2vsplitbổ; chẻDeu 29:11.
tadátຕາດັດta.datadjcrowded, very fullđông đúc; chật chộiແອອັດ2 Ki 10:21.
tadếhຕາເດັຮtaːdehvbump into something highvướng mắc vì quá cao
tadĩຕາດີ້ta.diːNUMhalfnửaເຄິ່ງExo 25:10.
tadĩ achoangຕາດີ້ ອາຈ່າງta.diː ʔa.ca̤ːŋMEAShalf of arm spannữa sải tay
tadĩ tahóngຕາດີ້ ຕາຮັອງta.diː ta.hɔŋADJPunfinished; inconclusiveít ỏi; dở dangເຄິ່ງໆກາງໆ
tadĩngຕາດີ້ງta.diːŋvpour intođổ sang; rót sangເຍັ້ນGen 42:25.
tadoiqຕາດອຍອ໌ta.dɔːjʔvcross overviệc qua cầu; sự leo dâyຂ້າມGrandfather Cuput Cupau 23:6
tadỡngຕາເດີ້ງta.dɜːŋv1catch; holdhứng bởi tay; hứng bởi vậtໃຊ້ການດຳເນີນ ການ2 Ki 25:15.2acceptingchấp nhận
taduonຕາດວນta.dṳənvstand on tiptoekiễng chân; nhón gótຢັ່ງແຢ້
tadữlຕາດື້ລta.dɨːladjshallow, superficialnông cạnຕື້ນ
tahalຕາຮາລtaːhaːlvdry with a flamehơ lửa
tahanຕາຮານta.haːnNsoldierlínhທະຫານGen 14:24.
tahâuຕາເຮົ້າta.hɜwvtreat with medicinechữa trịExo 15;26.
tahoຕາຮໍta.hɔːNbamboo trapbẩy đâm; bẩy laoແຫ້ວ ໄມ້ໄຜ່Psa 10:2.
tahócຕາຮັອກta.hɔkvaccidently spillbị đổຄວ້ຳJer 19:4.
tahỗrຕາໂຮ້ຣta.hoːrTIMlight after sunset; twilighthoàng hônແສງຫຼັງ ຕາເວັນຕົກດິນMat 14:15.
taiຕາຍtaːjN1ring fingerngón tay đeo nhẫn2undesirable personngười bất hảo
taiqຕາຍອ໌taːjʔvrecede; decreasetan đi; giảm điແປນ, ລົດລົງPro 15:1.
taiq-laiqຕາຍອ໌ລາຍອ໌taːjʔ-laːjʔVPflow heavilytràn trề; máu đổ nhiềuໄຫຼອອກແຮງ (ດັ່ງກັບເລືອດ ທີ່ອອກຈາກ ຮ່າງກາຍ)Ezk 28:23.
takêhຕາເກຮta.ke̤ːhNUMninechínເກົ້າGen 5:5.