Bru - English - Vietnamese - Lao


t


talupຕາລູບtaːlṳːpvsink down intođằm
talúcຕາລຸກta.lukNfogsương mùໝອກJas 4:14.
talúngຕາລຸງta.luŋvtake offtung lên; vụt lênຖອດອອກ
talútຕາລຸດta.lutvbreak off; amputateđứt; cụtຫຼຸດອອກMrk 9:45.
talũoqຕາລົ້ວະta.luːɔːʔvwear two sets of clothesmặc hai lớpໃສ່ເສື້ອ ສອງຊ້ອນ
talưຕາລື້ta.lɨːNone-stringed mandolinđàn ta lưກະຈັບປິ່ສາຍ ດຽວ
talưoqຕາເລືອອ໌ta.lɨ̤əʔNsmall striped squirrelsóc bôngກະຮອກລາຍ ນ້ອຍ
talữmຕາລື້ມta.lɨːmvfattenvỗ béoປ້ອນໃຫ້ອີ່ມ
talữnຕາລື້ນta.lɨːnvraise (pigs)chăm sóc heoລ້ຽງ (ໝູ)
talữpຕາລື້ບta.lɨːpvwear two sets of clothesmặc nhiều áoໃສ່ເສື້ອສອງ ຊ້ອນ
tamຕາມtaːmCONJ1it's up to, according totùy theo; mặc kệອີງຕາມLev 16:2.2even thoughmặc dùGen 21:7.
tamaiຕາມາຍta.maːjNpalm-like treecây mâyຫວາຍJdg 8:7.
tamáiຕາໄມta.majadjnewmớiໃຫມ່Gen 31:50.
tamáuຕາເມົາta.mawNstoneđáຫີນGen 28:aa.
tamáu côlຕາເມົາ ໂກລta.maw ko̤ːlNPlarge rocktảng đáຫີນໃຫຍ່Num 20:10.
tamáu lantarຕາເມົາ ລານຕາຣta.maw la.ntaːrNPstone stratađá khốiຫີນດານOba 1:3. Mat 7:24. Job 28:10. Psa 24:2.
tamáu ntroâhຕາເມົາ ອຶນເຕຣີ່ຮta.maw ʔn,trɜ̤ːhNPgravelsỏiຫີນນ້ອຍ
tamáu o ca dáh tâng dỡq mưtຕາເມົາ ອໍ ກາ ດັຮ ເຕິ້ງ ເດີ້ອ໌ ມືດta.maw ʔɔː kaː dah tɜŋ dɜːʔ mɨ̤ːtNPcoralsan hôຫີນປະກາລັງ
tamáu tễlຕາເມົາ ເຕ້ລta.maw teːlNPcarved stone; very hard stoneđá tảngຫີນແກະ ສະຫຼັກIsa 28:14 heading. Rev 21:14.
tambáiຕຳໄບtam.bajadvdisorderlytầm bậyທົ່ວທີບ, ບໍ່ຟັງ
tambáiq báiqຕາມໄບອ໌ ໄບອ໌tam.bajʔ bajʔADJPspottedlốm đốmດ່າງ
tambái-tambaຕຳໄບ ຕຳບາtam.baj-tam.baːADVPdisorderlytầm bậy tầm bạທົ່ວທີບ ທົ່ວແດນ, ບໍ່ຟັງ
tamblái parnaiຕຳໄບຼ ປັຣນາຍtaːmblaj paːrnaːjVPreconciled làm hòa dạy
tamblĩhຕາມບຼີ້ຮtam.bliːhvclear out, cut offtỉa cành nhỏຮານ, ເຮັດໃຫ້ ແປນIsa 2:4.
tamblốcຕາມບຼົກtam.blokvmingle; mix uptrà trộnຜະສົມ Jhn 8:59.