cacháng tâng mứtກາຈັງ ເຕິ້ງ ມຶດka.caŋ tɜŋ mɨtVPlaugh insidecười thầmຫົວຢູ່ໃນໃຈGen 47:31.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *