tadỡngຕາເດີ້ງta.dɜːŋv1catch; holdhứng bởi tay; hứng bởi vậtໃຊ້ການດຳເນີນ ການ2 Ki 25:15.2acceptingchấp nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *