tangcloâuຕາງເກຼີ່ວtaŋ.klɜ̤ːwvinterrupt a conversationchoán vào khi người khác đang nóiເວົ້າໄວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *