ỡi tacóngເອີ້ຍ ຕາກັອງʔəːj ta.kɔŋNPspinsterđàn bà không lấy chồngສາວເຖົ້າ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *