Vietnamese – Bru Reversal Index

Browse Vietnamese - Bru Reversal Index


a
ă
â
b
c
d
đ
e
ê
g
h
i
k
l
m
n
o
ô
ơ
p
q
r
s
t
u
ư
v
x
y

q


quả
qua
quá bẩn thỉu
quả bầu
qủa bòng
quả bóng
quả bòng để cúng
quà cáp
qua cầu
quả cầu
quả chín qúa mức nên rụng đi
quà cho trẻ em
quá cố
quả đấm
qua đi nỗi buồn, mệt mỏi
quá đi, từ nhấn mạnh
qua đời
qua khỏi
qua lại với nhau