dumadumaadv1justNatuna esega dumaduma taumoho. She had just one child, a boyov. synafa'afa 1afa'afa 9ese'eseganamoho 12onlyinonona loholoho dumadumahaving only good character [perfect]faloholoho dumadumainonona loholoho dumaduma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *