សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

សេចក្តី​ថ្លែង​អំណរ​គុណ

សូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ដ៏​ជ្រាល​ជ្រៅ​ចំពោះក្រុម​ការងារ​​ធ្វើ​សទ្ទានុក្រម ព្នង-អង់គ្លេស-​ខ្មែរ ដែល​បាន​លះ​បង់​កម្លាំង​កាយចិត្ត​ក្នុង​ការ​រៀចចំ​​បោះពុម្ព​ក្នុង​គ្រា​មុន​ និង កែសម្រួល ​ដូច​មាន​រាយ​នាម​ខាង​ក្រោម៖

លោក ឌីឌី ខាន់ចាន់

លោក ប្រេឌឹន ភីវីដ

អ្នក​ស្រី រេបេកា ប៊ីឃែត

លោក ក្រោយ ឡូញ

លោក ព្រប់ ព្យុច

ព្រមទាំងបុគ្គលិក និង អ្នកដទៃ​​ទៀតទាំងអស់ដែលរួមចំណែកក្នុងការងារនេះ។