Burushaski Hunza - English


b


banykiss
ba etasvtkiss on the hand
baacop1am2are
baabonm1father2uncle
baaćhaanmking
baaćheeinkingdom
baagonyportion
baagumadpinstead.of
baaknypunishment
báaknygenerosity
baaladjhanging
baal etasvthang.it
baaliġnmadult
baalt1nxa fruit
baalt2nyapple.tree
baaltasvtwash
baalunxbear
baancopare
baao manaasvifall heavily, snow
baarauloadpabout
baardumadjred
baascoppfxbe
baaskatnxwaistcoat
baaṣnxvernacular.language
baaṣ etasvtspeak the languageAmin hire Ruuse baas'h echai?