Browse Choctaw - English

A
Ʋ
B
C
E
F
H
I
K
L
M
N
O
P
S
T
U
W
Y

O


ohoyo i̱shʋpon.a lady’s bonnet; a calash.
ohoyo i̱shʋpo ikbit kanchin.a milliner.
ohoyo isht ahollon.a hag; a shrew; a witch.
ohoyo isht atiakan.womankind.
ohoyo itihalʋllichin.a wedding.
ohoyo kashehon.an aged woman; an aged female; an old wife.
ohoyo keyu chohmia.unwomanly.
ohoyo litihan.a slattern; a slut.
ohoyo makalin.a jade; a despised woman.
ohoyo mi̱kon.a princess; a queen; an empress, Matt. 12:42; 1 Kings 11:19.
ohoyo na foka ikbin.a tailoress.
ohoyo nan achefan.a washerwoman; a laundress.
ohoyo nan achunlin.a seamstress; a tailoress.
ohoyo nan apesan.a directress.
ohoyo nan i̱hoyon.a waiting maid.
ohoyo nukoan.a mad woman; a termagant; a shrew; a scold.
ohoyo owʋttan.a huntress.
ohoyo pisa aiuklin.a fair; a fair woman; the female sex.
ohoyo sipoknin.an old lady.
ohoyo tʋshkan.a warrioress.
ohoyo to̱ksʋlin.a laboring woman; a maid servant; a serving maid.
ohoyo yukan.a bond woman; a bond maid; a female captive; a female prisoner.
ohoyohmia.feminine.
ohulmopp.covered; sheltered.