Browse Choctaw - English

A
Ʋ
B
C
E
F
H
I
K
L
M
N
O
P
S
T
U
W
Y

O


oka i̱hinan.a water furrow.
oka illiv. a. i.to drown; see oka aiille, aioka illi, Matt. 18:6.
oka ipetav. t.to water.
oka isht ʋlhpisan.a measure; a liquid measure; a gallon.
oka isht bichan.a tap; a brass cock.
oka isht bichelin.a brass cock; a tap hole; a spout for water; a tunnel; a funnel; a faucet.
oka isht ochin.a water-bucket; a piggin; a can; a water-pot.
oka isht okissapp.baptized with water.
oka isht okissan.baptism.
oka isht okissʋchiv. t.to baptize.
oka isht takan.a scoop.
oka kahav. a. i.to lie in water, Matt. 8:32.
oka kaiyav. a. i.to fill with water, as the ground receives water.alsookaiya
oka kaiyapp.filled with water; softened by water, as the earth.
oka kaiyʋchiv. t.to soften with water; to fill with water.
oka kapʋssan.cold water; fresh water; cool water.
oka kʋniav. a. i.to mire; to drown; to sink, Matt. 14:30.
oka kʋniachiv. t.to mire.
oka lahban.lukewarm water; tepid water.
oka lapalikan.the waterside.
oka lauaa.sloshy.
oka lʋshpan.hot water; oka lʋshpa o̱hlatʋbli, v. t., to scald; oka lʋshpa o̱hlatapa, pp., scalded.
oka libeshan.warm water.
oka luakn.ardent spirits; lit., fire water, an early name for spirits.alsooke luak