Cahto - English


b


√BOOSHrtround..tbooshvdbe roundtoobooshtcn around one
boosheeʾn ahump8.1.4.2IncreaseNeeʾboosheeʾkwʾitn aBumpy Ground Hilltop
BOOTʾrtbulged upkaa-yi-(s)..bootʾvibe raised up