Cahto - English


e


eshdjiinyaanI like himperf.3+ 1sg. obl.P-djii-(ghin)..yaanlike
-eeʾnsfxpossessive suffix9.2.9.2Noun affixesbintc-sooleeʾn abaleenchʾseeʾchown abullsnake*daabaateeʾn ialip(s)distʾeeh-kʾoonʾeeʾn amadrone berries*eeshaakeet-eeʾn iashadow*kaakʾeeʾn ianet*lhookʾeen iasalmon (poss.)*naadooseeʾn iaeyebrow*neeʾn ialower leg*sooseeʾn iastinger*yeegheeʾn iahouse (dwelling)yeehlitceeʾn asoot*yiitsʾneeʾn iacheek*daaʾn iamouth*keetaalʾn iaheel*tsʾineeʾn ialeg