Caning - English


A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
ng
ny
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z

P


pesadvraw, uncooked
pesa ?v.trbless
pesev.trtalkpesekapes
petev.irunpekädekapekädä
petenä zäxzäxfoodnclay cooking potpetugä zäx
pexke ?v.trrun from, flee
pezänggaadvtruely
piccav.ileadpiccikapicca
pidä ?nmidst, middle
pidinynheel of footpidinydiny/-diny
piduwicntwinpidu-wic/
pigiv.trdefendpigikäpigämpigi
pipinbaby, childpäxä pipipipu/-u
pipinä zälägicnfirst born childpipugu zäläg
piriv.isurprisepirikapiri
pisownspider webpisowiny/-iny
pixinbarren womanpixu/-u
poꞌdinloinclothpoꞌdu/-u
pogov.trfightpogakapogepogo
pogudnwarpogutada/-tada
pokov.trcarrypokakäpokämpoko
pologicnbeam, rafter of housepologiny-ic/-iny
poroganmatporogu/-u
posadv.nhelp
poxojan.sgokra