Caning - English


A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
ng
ny
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z

T


timinggaruwecncloudtiminggaru-wec/
tipidiadvhalf, between
tireothcertain, sure
tirenengadvreally, truly
tiriganfishing line, hooktirigu/-u
tisinladdertisiny/-iny
tiyati1nheaven2advup, over, above3advnorth
tocnforeheadtocta/-ta
todiadvthere
todongadvhere
togav.tr1put, offer2hastogikadogadoga
togada1v.trgivetogikadoga ?dogada
togada2v.trescort, go with togikadoga ?dogada
togov.trcarve (wood), make cabinets, furnituretogakatogdogo
togodängv.trbringtongkadogängdogodäng
tolonly
tolangeveryday
tolojogv.ibe loosekätolojog
tondocntermitetondocu/-u
tongav.ibe amazed
tongangadvback
tongälocbehind, in back of
tongeadvbehind(lit. to back)
tonggenback of somethingtondungge-ge/-dungge
tonggoloxosicnbed bugtonggolox-osic/