Caning - English


A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
ng
ny
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z

ng


ngecnbonengay
ngeccä awagicnrib(lit. bone of chest)ngaygä awa
ngeccä onggwannspine, back bone(lit. bone of back)ngaygä onggwan
ngeccä wanwannbone of body(lit. bone of body)ngaygä wanwan
ngeccä zäwannskull(lit. bone of head)ngaygä zänggwan-äwan/-äwan
ngeyign.plcrying, funeral, mourningngeyig
ngeyiteden.plfuneral, mourning
ngganmotherngangganag/nga--nag
ngguxn1tortoise2hunchback personngguny-x/-ny
ngojoxnblind personngojeny-ox/-eny
ngolenmother's brotherngolenag/-nag
ngomenweedngomeda/-da
ngondeadjbig, importantngoniny-de/-iny
ngondownelder, old person (man or woman)ngondowiny/-iny
ngongoxosicngill of fishngongoxos-ic/
ngotorobonchiefngotoroboda/-da
ngududul ?v.ibe rough
ngunyangunyangnhedgehogngunyangunyanginy/-iny
ngusey ?v.trraise

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2