Caning - English


A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
ng
ny
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z

O


odalenge1owplacelenge ?be opennopen place, clearingodalengecä/-cä
odalenge2advdaytime
odu kayungarbage dump(lit. place of rubbish)otagä kayu
odu nganyednmarketotagä nganyed
odudinmorningodudiny/-iny
oꞌdoccigv.trmust goonocikoꞌdoccig
-ogpronour (and your)
ogequeswhen
oloxtiadvearly
olugn.plsaliva
omonleprosyomoda/-da
-ongdemthis (near speaker)
ongädnnightongädiny/-iny
ongebehind
onguwannback of bodyondungguwan-äwan/-äwan
opnyoung manopiny/-iny
oranycaBw {English}norangeoranycaX/X
osonrainy seasonosoda/-da
osoxnlionosony-x/-ny
ownplaceodalenge1ota/-ta
owanaskuxnmother-in-lawowanaskuxo/-o
owda ?nweather
owda tudincold weather
oxadiqueswhat (needs a specific answer)
oxaynanimaloxayda/-da

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >