Caning - English


A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
ng
ny
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z

U


uccuv.istayuccudikuccunycu
udnumtwenty
ud wang asinynumthirty
udodängv.icoming
undung ?advnot found
urꞌdugadvforever
uskicnashuskuciny/-iny
uuxuone
uxnwomanpäxä uxpäxkunu uxpenä uxuxu/-u
uxa kapaksanmarried wifeuxuga kapaksa
uxic1nworm, catapillarpäxä uxicux-ic/
uxic2ntear of eyeux-ic/
uxkud ?nthirst
uxu apangnmarried wife(lit. woman of man)uxugu apanginy
uxu penangndaughter-in-law(lit. woman of my son)uxugu penggang