ngasä andwannwrist(lit. neck of hand)ngastinygä asänggwan-äwan/-äwan