Caning – English Dictionary

 

Authors:

David Abbi Alfira

Timothy Kuku Kafi

Hassan Kuwa Kaki

Ali Alaliim Hasan

Anjo Kuku Anjo

Dayan Kuku Jas

Sadik Kafi Sarukh

with

Tim Stirtz

© 2016 Caning Language Committee & Sudan Workshop Program

Web version published by:
SIL International®

Webonary.org

 

This web edition of the Caning – English Dictionary may be cited as:

Alfira, David Abbi and Timothy Kuku Kafi, Hassan Kuwa Kaki, Ali Alaliim Hasan, Anjo Kuku Anjo, Dayan Kuku Jas, Sadik Kafi Sarukh. 2016. Bongo – English Dictionary. Juba, South Sudan. Sudan Workshop Program.