Browse Chin (Falam) – English


a
aw
b
c
d
e
f
g
h
i
k
kh
l
m
n
ng
o
p
ph
r
s
t
th
u
v
z

th


tha1n.thahri.tissue, muscle tha
tha21n.taksa sungih hri ṭangtak vek um, tit le taksa sih khawm tu, minung caknak.; ni khat sungih hnaṭuan le thilti mi tahnak.strength, power, might, energy, vigour thaA tha a ṭha. A tha a cat.Tha hnih an seng zo. Tha ba a sut, or sam.2tha nihawlhtha nihlawh
tha ban. & v.miin kan hna an ṭuan zo ruangih an hna kan ṭuan ve ṭul, mi tha rulh leh ṭul, ‘hlawh ba’ tikhal an tam.a debt of work, one who owes work tha baTha ba a sam.
tha cakv.thi tha nei, mi cak, (thil) tam pi ṭuan thei, phur thei.to be strong, powerful, vigorous tha chakPa Lian cu tlangval tha cak zet a si.
tha cawmv.taksa sungih tha bawl, ziangruang simaw ih tha bilaw, na zet or tuar har zetin.to have cramp, to get cramp tha tawm, tha chawmA kaiza tha a cawm.
tha dov.tha bangaw, tha rualaw, cah dan bangaw, cak sawn le cak lo sawn um cuang lo.to be equal in strengththa inhen, chahdan inangCaw cang tha do zet khitaw cu zoh a nuam ngaingai.
tha khamv.tha hiar lo, tha zawng, tha tho lo, zianghman ṭuan zuam lo ih um.to be idle, to be indolent, to do a thing listlessly because not working for oneself tha khamKa tha a kham tuk ih zianghman ka ṭuan zuam lo.
tha lav.tha nihlawh tampi cem ṭul, tha ei, nasa zet ih tha suah ih ti ṭul, thil ti bang thlak zet.to cause to consume energy, strength tha laRin hnakin tha a la erh sapbai.
tha le zangadj.tha le cahnak, thi tha, tha zang, ‘cahnak’ timi a mawi zawng ṭawng kam hman mi.strong, mighty, powerful tha leh zang, zangthaA tha le zang in ziang hman a tlin si lo.
tha le zungn.1tha le cahnak, ti le tha, caknak, hnaṭuan theinak.tha leh zunzam2thi le tha, hnaṭuan theinak, cak nak.
tha na1n.taksa sungih tha na ṭheu, natnak phun khat, taksa lengih bawl suak thei in.pain of muscles, tissue tha naA tha na a suak. Tha na si a ei.2v.or adj. tha tho lo, thilti cak lo, thilti phurnak nei lo, ti hreh, ti duhnak nei lo.tha naTangka thawh ding cu an tha a na deuh.
tha thoterv.tiphur, mi or thil ziangin simaw caknak le phurnak neih tir.to refresh, to motivate, to revive tithathoAn saza pai thusim mi in tlawng ta pawl tha a tho ter.
tha thotertuv.cak tirtu, phurnak petu, thil ziang simaw ruangih tha thonak nei, phurnak san nei.to strengthen tithathotu, tiphurtuTha thotirtu ṭhatak an nei.
tha ṭhumadj.(tar or upa, etc) cak nawn lo, cak lo, cak nak nei mal thlang, cak takih hnaṭuan thei nawn lo, vanglai pel, tha kiam lam.to become weak, ill, decay tha ṭhumKan upa thlangih kan tha a ṭhum thlang a si hi.
tha zamn.thisen zam vunih pawng deuh ih lang, ‘thi zam’ titla an um.the veins tha zam
tha zat (tha zat lai)n.thahair zet, thil ziang khal ti-ih bang le cau cuang lem lo, vang lai, cak lai.to be eager, to itch (to do, etc) tha zatAmah tawkah a tha zat lai a si hi.
thaamv.thil tuah thiam, thuhla thiam.to be expert, to be sober, to be thoughtful tha am
thaba neiv.mi dang hnenih hlawh rulh ding nei.to have a person owing work to one, to owe work to another thaba neiThaba bahnih ka nei lai.
thaba sutv.mi hlawh ka bak ruang ih mi hna kan ṭuan ve, kan thaba rul ding in, ni hlawh rul, hlawh ban sam.to repay by work the work which was done for one, to repay a good turn by doing one's benefactor a kindness in return thaba sutKa thaba ka sut thluh zo.
thacakv.micak.tha chak
thacatv.tithrawl sungih kai tu hri cat or tha cawm.tha chatNunau naupai cu an tha a cat duh ce.
thadov.tha bangaw, tha rualaw.tha inhen tawk
thahv.that, thiter.to kill, to slay, to murder, to take life, to cause to die thah
Thahdon.laimi hnam phun khat, laitlang le kawl rawn ih um.the name of a clanThahdo hnam
thahhlahv.1miin thil a tisual or thil pakhat i ruangih nasa takih kawk ciamco, thiam ciamco, riam ciamco, velh le vuakih tur ciamco.to rebuke, to scold thah thlahPa Lian cu a sunglei theih lawn a leng hlo ih a nu’n a thahhlah zik ngaingai.2nasa takih kawk, thinhengih zo simaw kawk ciamco, that zik ngaingai, thinheng vel ciamco or ziangtin simaw ti ciamco.ngaih thahA pa in a thahhlah zik ngaingai.