aneane³²vbathebañarseXnii ane na coj.The child bathes with cold water. El niño se baña con agua fría. Daj ñan achíj ra' so' ne̱ cane̱ so' na rá so' a.He didn't realize at all, and he thought he would bathe in water.Él no se dio cuento, y pensó que se bañaría en el agua.When The 65.15.6.2BatheBañarc-tucuanewash (another person)