chucheechuchee³²nchickengallinaChá xo' chuchee daán chana̱ a.It eats the women's chickens.Come las gallinas de las mujeres.The Eagl 6.11.6.1.2BirdAvexe'éaboutnee̱ chucheechicken (meat)xrúú chucheeegg