sa'anj cacun' sa'anj³² cacun'³nprotection money; guilt moneyextorsión Dan me se nica̱j so' sa'anj cacu̱n' qui'yaj canaán ma'a̱n so', ne̱ quiri' so' 'o̱ yo'óó, qui'yaj yo' a. With the payment he received for his wickedness, he bought a field.Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo.ACT 1:18a… se̱ guun rá nij soj ca'ne̱e̱ nij soj sa'anj cacun' man nij yuvii̱ nique̱. Do not extort money from poor people. No vayan a querer extorsionar a las personas pobres. Nana̱ na 44.1