güiigwii³n1daydíaA'yuj ro' quisi̱j 'o̱ güii naca̱ rihaan chumii̱ vaa ne̱.It could be that tomorrow a new sun will come for the worldParece que mañana, saldrá un nuevo sol para el mundoNana̱ na 10.12sunsol1.1.1SunSolgüii naránj ráSabbath, day of restgüii naránj ráSabbath, day of restgüii nu̱' ca'anj2futureguun xta̱' güiiGood morningNoco' rihaan güiiGood afternoonrej síj güiieast daybreakruvá yaj güiisunflower seed