coj2coj³²nleafhojaTáá nihaa̱ raa̱ coj.The dew is on the leaf.coj cono'ómedicinal herbcoj no̱tobaccocoj nuu ga̱a chihan' xcuáá gáá man'antidote for rattle snake bitecoj tacanj muláplant that makes women sterile when consumedcoj xneébean leavescoj ya'anjdatura (hallucinogenic plant)coj yaj ya'anjichi̱j coj gue̱'