a'nga'a'nga'³vlaughreírCunia̱' ndo rá nij yuvii̱ ne̱ ca'nga' ndo nij so'.The people were very happy and they laughed a lot.c-a'nga' naco̱o̱ mock