a'mii chi'i̱i̱vcurse, threatenmaldecir, amenazarJuan a'mii chi'i̠i̠ ni'yaj man Migué.Juan threatens Miguel.Juan amenaza a Miguel. a'miispeakchi'i̱i̱2badcfa'mii uchruja'mii ra'nga'