'yaj ganaán'yaj³ ganaan⁴vtwin, defeat, beatganar, triunfar'Yaj ganaán nij yo' maa xcuáá rca̱j. They beat the dragon.Ganaron el dragón.Legend o 3.4qui-