Browse Daba


a
b
ɓ
c
d
ɗ
ə
e
f
g
gb
gw
h
hw
i
j
k
kp
kw
l
m
mb
mgb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
?

ɓ


ɓaɓaɓàɓàadjmuetmuukaɓaɓa hidinle muetmuukaajo
ɓaɓa hidiɓàɓà hìdīnle muetmuukaajo
ɓacɓàcvcueillir (fruits, arachides)teɓtugo
ɓakəlɓàkə̄lnespèce de calebasse employée dans les rîtes de deuiltummude
ɓalɓàlvlancer la flèche; piquer (les insectes avec du poison)fiɗugo
ɓanɓànvcasser en deux (avec les mains)yewugo
ɓan ɓanɓàn ɓánextraordinaire, miraculeuxhiila, kayeefiijumɓan ɓan kənnmiraclehiila, kayeefi
ɓan ɓan kənɓàn ɓán kə́nnmiraclehiila, kayeefi
ɓarɓārvgémiruumugo, ottugo
ɓaramɓàrámnla tourterellepoola
ɓararamɓàràrāmnla punaisemburmudi, mburumda
ɓasɓàsvassembler, ramasser, entassermoftugo, moɓtuɓas kitavjugerhiitaagondiri ma ɓas ɓasnla foulemooɓre
ɓas kitaɓàs kítàvjugerhiitaago
ɓatɓātvpasser la soirée, se reposer, rester pour quelque tempshiirugo, siwtugolay ɓatnplace devant la maison (pour se reposer, se réunir)daldal jey hirde; yolndepic ɓatnle sabbatnyalde siwtorde
ɓawɓàwvprendre; et (sg)hoosugo
ɓaw duwaɓàw dùwàvemprunterhoosugo nyamaande
ɓələmɓə̀lə́mvtresser (cordes, cheveux)wamugo, moorgo
ɓənɓə̄nvpenser, réfléchirhiimugo, numugoka ɓən a liɓiréfléchir biennumugo nder ɓernde
ɓəran ɓəranɓə́rán ɓə́ránvchernaawi, caɗɗum
ɓər ɓərɓə̀r ɓə̀radjgrostekkuɗo, tekkuɗum
ɓərəmɓə̀rə́madjavarecolɗo, dingaajo
ɓərəsɓə̀rə̀svêtre courageux, patientersuusugo, munyugo
ɓərətɓə̀rə́tvétranglerɗeɗɗugolay ɓərətnla chaleur, la sueurgulɗum, wulweende, nguleenga
ɓəsl ɓəsl misɓə̀sl ɓə̀sl mīsnsouriremoosugo
ɓət ɓətɓə́t ɓə́tadjtiède (liquide)paynaadam

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >