Thai – Dai Lueเเดงᦶᦡᧂ1
เก่งᦶᦜᧄᦕᦻ1
เกณฑ์ᦔᧆᦵᦌᦲᧁᧈ
เก็บเกี่ยวᦵᦌᦲᧁᧈᦂᦴᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ
เก็บเอาᦷᦍᧅ1
เก็บไว้ᦺᦞᧉᦚᦱᧅᦣᧂ
เกล็ดᦵᦂᧆ
เกลือกᦵᦂᦲᧅᧈ
เกลือทะเลᦵᦂᦲ ᦟᦱ
เกวียนᦟᦸᧉ
เก่าᦂᧁᧈ
เก้า
เก่าแก่ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ
เก่าก่อนᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ
เก้าอี้ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈᦎᧂᧈ
เกิดᦵᦂᦲᧆᧈ
เกินไปᦣᦻᧉᦷᦟᧂᧈ