Thai – Dai Lueเเดงᦶᦡᧂ
เก่งᦶᦜᧄᦕᦻ
เกณฑ์ᦔᧆᦵᦌᦲᧁᧈ
เก็บเกี่ยวᦵᦌᦲᧁᧈᦂᦴᧉᦵᦌᦲᧁᧈ
เก็บเอาᦷᦍᧅ
เก็บไว้ᦺᦞᧉᦚᦱᧅᦣᧂ
เกล็ดᦵᦂᧆ
เกลือกᦵᦂᦲᧅᧈ
เกลือทะเลᦵᦂᦲᦟᦱ
เกวียนᦟᦸᧉ
เก่าᦂᧁᧈ
เก้า
เก่าแก่ᦊᦱᧄᧉᦜᦹᧆᧈ
เก่าก่อนᦂᧁᧈᦂᦸᧃᧈ
เก้าอี้ᦑᦲᧈᦓᧂᧈᦎᧂᧈ
เกาะᦂᦸᦰᦡᦸᧃ
เกิดᦵᦂᦲᧆᧈ
เกินไปᦣᦻᧉᦷᦟᧂᧈ