ᦺᦒ – ᦺᦑ ᦟᦹᧉเเดงᦶᦡᧂ1
เก็บเกี่ยวᦵᦌᦲᧁᧈ 2ᦂᦴᧉᦵᦌᦲᧁᧈ
เก็บเอาᦷᦍᧅ1 2
เก็บไว้ᦺᦞᧉ 2ᦚᦱᧅ 2ᦣᧂ 2
เกล็ดᦵᦂᧆ 1
เกลือกᦵᦂᦲᧅᧈ 1
เกลือทะเลᦵᦂᦲᦟᦱ
เกวียนᦟᦸᧉ 1
เก่าᦂᧁᧈ 1
เก้า
เก่าแก่ᦊᦱᧄᧉᦜᦹᧆᧈ 3
เก่าก่อนᦂᧁᧈᦂᦸᧃᧈ
เก้าอี้ᦑᦲᧈᦓᧂᧈ 1ᦎᧂᧈ
เกาะᦂᦸᦰᦡᦸᧃ
เกิดᦵᦂᦲᧆᧈ 1
เกินไปᦣᦻᧉ 3ᦷᦟᧂᧈ 2