ᦅᧄ ᦶᦂᧉ ᦺᦃ ᦷᦢᧆ

ᦎᦸᧃᧉ ᦣᧇ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦀᦱᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦶᦑᧃ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ. ᦅᧄ ᦺᦑ ᦁᧃ ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦞᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦑ ᦺᦓ ᧑᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦠᧃᧉ: ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ ᦕᦰ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ (ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦸᧂ), ᦕᦰ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ, ᧞ ᦕᦰ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ.

 

ᦅᦳᧃ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᧞ ᦙᦲ ᦺᦉᧃ ᦊᦱᧂ. ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦙᧅ ᦷᦙᧃᧈ ᧞ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ ᦅᦸᧉ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᦂᧃ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ.  ᦵᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉᦊᦱᧂᦔᦲᦷᦙᧃᧈ、᧞  ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦀᦱᧃᧈ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ!

 

ᦈᦹᧈ ᦶᦑᧃ ᦐᦽᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦙᦲ ᦷᦣᧇ ᦗᦲᧅ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ. ᦵᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦑᦸ ᦕᦱᧉ ᧞ ᦗᦲᧅ ᧞ ᦀᦱᧃᧈ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦅᧄ!