Parcourir le dioula

k


kurusinin ncaleçonboxer shorts, underpants, leggingsUnterhose, Boxershorts5.3VêtementClothing
kurusinin
Kurusumanánnmesure de massemass measurementDichtemessung, Gewichtsmessung
Kurusumanán
kurutigɛ vsupporter, endurer, venir au bout de qqch de difficilebear, endure, go to the end, get overertragen, ausharren, bis zum Schluss gehen, überstehen
kuruwa ncourroiestrap, beltGurt, Riemenfrançais
kuruwadisidi nCroix-du-Sudthe Southern CrossDas Süd Kreuz1.1CielSkyfrançais
kuruwadisidi
kuruwo ngrottecaveHöhle1.2TerreEarthkulu-wo
kuruwulu nespèce de plantekind of plantPflanzenartblepharis linariifolia1.4.3Herbes, plantes grimpantesGrass, herb, vine
kuruwulu
kuruzɛti ncourgettecourgetteZucchini5.2NourritureFood
kuruzɛti
kusaaba npetit bouboulong garment, African bubulanges Gewand5.3VêtementClothing
kusaaba
kusukusunin nhochetrattleRassel4.2Instrument de musiqueMusical instrument
kusukusunin
kutu ncuillèrespoonLöffel6.6OutilToolkuyɛri, kuru
kuu1 únqueue, bout, manchetail, end, tipSchwanz, Spitz, EndeSynonymekukala1.5.2Parties d’un animalParts of an animalku
kuu2 únignameyamYamsdioscorea sp5.2NourritureFood
kuu2
ku
kuun ũ̀ṹn1tête, bout, extrémité, sommethead, tip, end, extremity, peak, topKopf, Spitze, GipfelA y’a kalan a kuun fɛ.FrnIl l’a appris par cœur.EngHe learned it by heart.GerEr hat es auswendig gelernt.2.1Le corpsBody2raison, sens, objectif, but, sujetreason, sense, motive, objective, aimGrund, Motiv, Ziel3chance, manière, façonluck, mannerGlück, Art und WeiseBɛɛ n'i kuun lo.FrnÀ chacun selon sa chance.EngTo everyone according to his luck.GerJedem nach seinem Glück.4morceau, part, partie, côtépart, bit, sideStück, Teilkun
kuwafe vtse faire coifferget hair donesich die Haare machen / schneiden lassenN bi taga n kuun kuwafe.FrnJe vais me faire coiffer.EngI am going to get my hair done / to get a haircut.GerIch gehe uns lasse mir die Haare scheiden.français
kuyɛri ncuillèrespoonLöffel6.6OutilToolfrançais
kwɛkwɛ npeigne afrocombKamm6.6OutilTool
kwɛkwɛ
kɛkɛ
kwɛrɛ ɛ̀-ɛ́nmétier à tisser, métier de basse lisseweaving, loomWeben, Webstuhl
kwɛrɛ
kwɛlɛ, kɛlɛ, kpɛrɛ