Parcourir le français


r


rabaisserlatiɲɛnv
rabotarabon
rabotersin2 2vt
raccourcirsurunya1 1vt
race localefarafin siyan
racheterkunmabɔvt
racinelili 1ndaɲɛlilin.comp
racine carrée desetilandan
racine du neznunlilin
racine fasciculéelilisimann
racine pivotantlili bɔlɔmann
racine superficiellesanfɛlilin
racine traçantelilisarantan
racismesiyawoloman
racontarfɔnkɔn
radicaldaɲɛkolon.comp
radicellelilifitininn
radioarajo 2n
radiographiearajo 1n
radisaradin
raffermirsabati 2vt
rafleryawuv
rafraîchirlasumavsumaya2nsuma1 1vt
ragotlakalitan
raideja1 2vt
railleriejagacin
raisinɛrɛzɛnn
raisinierpegunbanlannea microcarpabenbebanlannea microcarpa
raisonsababuya 2n
raison d'êtredilankunnbilakunn
raison premièrebajun.comp
raison profondejubajun
raisonnerhakiliyav
raisonsju2n
râle noirkɔsiyɛninnlimnocorax flavirostra, gallinula chloropus
râlerfanfiyɛv
rallongerjanya 2vt
Ramadansun1 2nselidenninn.comp