Browse French


*
^
1
5
6
7
8
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
-
o
œ
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

r


rabaisserlatiɲɛnv
rabotarabon
rabotersin2 2vt
raccourcirsurunya1 1vt
race localefarafin siyan
racheterkunmabɔvt
racinelili 1ndaɲɛlilin.comp
racine carrée desetilandan
racine du neznunlilin
racine fasciculéelilisimann
racine pivotantlili bɔlɔmann
racine superficiellesanfɛlilin
racine traçantelilisarantan
racismesiyawoloman
racontarfɔnkɔn
radicaldaɲɛkolon.comp
radicellelilifitininn
radioarajo 2n
radiographiearajo 1n
radisaradin