Browse Eglish


*
[
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

g


give birthjigi2 5vtbange 2vt
give birth (cause to)lajigiv
give rise tokodiyav
give the dowryfurunafolo diexpr
give waysira di2n
given thatbawoconj
giverdibagan
givingnilin
giving birthjigilin
gizzardgwesen
gladsawa 1v
gladnessgintann
glamourdawulatigiyan
glandjibaran
glansfɔrɔnunn
gleaningnɔɔrɔ2 1n
glimmeryeelen1n
globalmumɛ 1adj
global warmingdugukologwann