tɔrɔ2 ɔ́-ɔ́v1couver, éclorebrood, hatch, incubate an eggausbrüten, brüten, aus-kriechen2s'asseoirsit downabsitzen, hinsetzenI tɔrɔ!FrnAssieds-toi !EngSit down!GerSetz dich hin!

tɔrɔ2 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *