दुमी भाषा शब्दकोशमा शब्द खोजी गर्नुहोस्।

 

शब्द खोज्‍नको लागि दायाँतर्फ रहेको कोष्ठमा टाईप गर्नुहोस्।

दुमी, नेपाली वा अङ्ग्रेजी शब्द खोज्‍न सक्नु हुन्छ। तपाईंको की-बोर्डमा कुनै अक्षर टाईप गर्न सक्नुभएन भने माथि रहेका अक्षरहरूमध्येबाट कुनै एकलाई क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ।

[सुझाव: खोजी गर्दा बाकसमा रहेको भाषा र शब्दवर्गलाई प्रयोग गर्नै पर्छ भन्‍ने छैन - यी त केवल विस्तृत खोजीका लागि मात्र हुन् ।]

दुमी – नेपाली – अङ्ग्रेजी शब्दकोश

प्रकाशन स्थिति

खेस्रा

स्व-समीक्षित खेस्रा

समूदाय समीक्षित खेस्रा

परामर्शदाताद्वारा अनुमोदित

सम्पन्‍न (अप्रकाशित)

प्रकाशित