Browse English – Turkmen


v


vegetablesˈvɛdʒtəb(ə)lngök, gök önümler
veryˈveri1advörän, gaty2adjtüýs, hakyky, baryp ýatan, çyn
victoryˈviktɔrinýeňiş
viewvjuː1ngaraýyş, nazar, pikir, oý2ngörnüşwith a view of the seadeňize bakyp duran3vseredip görmek, görüp çykmak4vbaha bermek, hasap etmek, hasaplamak
visitˈvizit1vgörmäge barmak, görmäge gitmek2ngörmäge barma, görmäge gitme, wizit
visitorˈvizitənmyhman
voicevɔɪsn1ses2pikir, sesto give voice to [a thought]bir zat aýtmak, aňlatmak3dereje9Grammar
vowelˈvaʊəlnçekimli ses