manyˈmeni1adjköpin many casesköp ýagdaýlardamany years have passedköp ýyllar geçipdir2adjnäçeHow many people?Näçe adam?as many asnäçe bolsa şonçaI have as many as youmende-de sende näçe bolsa şonça barI have never seen so many birds.Men beýle köp guşy hiç haçan görmändim.3nköpmany of those presentgatnaşýanlaryň köpüsimany of usbiziň köpimiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *