saveseɪv1v.thalas etmekto save somebody from deathbirini ölümden halas etmek2v.ttygşytlamakThat will save a lot of time.Bu köp wagty tygşytlar.3v.tsaklamak, aýryp goýmakI saved this copy of the magazine for you.Men žurnalyň bu nomerini seniň üçin aýryp goýdum.4v.turlan topy saklamak4.2.6.2Sports5nThat was a great save!Ol ussatlyk bilen topy aldy!4.2.6.2Sports

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *