secretˈsiːkrɪt1adjgizlin, ýaşyryn, assyryn; syrlyThe papers are marked "Top secret".Dokumentlerde "Örän gizlin" diýen ýazgy bar.a secret agentgizlin agent2ngizlinlik, ýaşyrynlyk, assyrynlyk; syrI was told this in secret.Maňa muny gizlinlikde aýtdylar.to keep a secretsyr saklamak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *