lielaɪv.t1ýatmakto lie in bed/on the grasskrowatda, otuň üstünde ýatmakHe lay asleep.Ol uklap ýatyrdy.2ýatmakThe book lay unopened.Kitap açylmadyk ýatyrdy.The town lies before us.Şäher biziň öňümizde ýatyrdy.to lie aheadph. v.öňüňde ýatmak, öňüňde bolmakA hard winter lies ahead of us.Gazaply gyş öňümizde ýatyr.to lie backph. v.arkan gaýyşyp ýatmakHe lay back in his chair.Ol oturgyjynda arkan gaýşyp ýatdy.to lie behindph. v.yzda galmak; ýatmakThese days lay far behind.Şol günler yzda galdy.What lays behind their silence?Olaryň dymmaklarynyň aňyrsynda näme ýatyr?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *