exodusˈɛksədəs1tutuş halk bir ýurtdan başga ýurda göçýär2"Müsürden çykyş"Töwradyň bir bölegi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *