acrossəˈkrɒs1prepüstünden, ortasyndan, kesip geçmek, üsti, üstaşyr, içindento walk across the streetköçäni kesip geçmekto drape a blanket across the couchodeýaly diwanyň üstüne ýazmak2advinine, keseligine, üstaşyr, üstündento look across at somebodykimdir birine seretmekto measure 2 metres acrossinine iki metr ölçemek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *