planepleɪn1nsamolýot, uçarfighter planessöweş samolýotlaryto go by planesamolýotly uçmak2nrende, ýongy, ýonguç3ntekizllik4v.t(agajy) rende bilen ýonmak, tekizlemekto plane a boardtagtany ýonup tekizlemek5adjtekiza plane surfacetekiz üstplane geometryplanimetriýa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *